Sukiennet

0

Bài học thành công của CEO Burger King

Daniel Schwartz tân Tổng giám đốc (CEO) của Burger King, chỉ mới 32 tuổi và là người xuất thân từ lĩnh vực tài chính. Schwartz chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà...